Karlskoga kammarkörs styrelse

Dirigent Kristina Folker
Ordförande Malin Stäring
Vice dirigent Anna Persson
Vice ordförande Anna Persson
Sekreterare Inger Wikström
Kassör Lars Svahn
Ledamöter Mats Haglund och Stefan von Heynitz