Kören

Karlskoga kammarkör är en blandad kör med 20–25 medlemmar.
Repertoaren består av klassiska verk, körlyrik, jazz och visa.
Repetitionerna sker på tisdagar klockan 19.00-21.15 i Panoramarummet, Musikpalatset, Karlskoga.
Dirigent är Kristina Folker.
Kören fungerar som en studiecirkel inom ABF Örebro län och är ansluten till Föreningen Musikpalatset och Sveriges Körförbund.
Karlskoga kammarkör finansieras av medlemsavgifter och ersättningar för sång.
Kören behöver nya medlemmar. Är du intresserad att sjunga med oss? Ta gärna kontakt med vår dirigent Kristina Folker tel. 073-968 52 02.